JFIFddDucky0Adobed       &&&&&++++++++++    $$#$$++++++++++"!1AQa"q2B#sRb3$4rC%S1A!Qaq"2Br ?YrE7#{W'e:\I*u,=q&GJvWc~'܍y'n>[Td$i(.74ܪ!A n׹F߉'ha 3 rk\ mT+˙L@ o pKËǒCKھ]cW6rjHa!AGZò3OO;tY }QAiF⡫%0{"s4)ⵡn6-n4(";OsnEr7,IX#(v5cQ?ym^fFa8mcB1?mltv$d<ʉ$Uq' 5- Œ.gișܬVO-36 L`"|lnsqgX̼e<HEPqOm<1 Ȉ$25#_3 iqW)i<4 p767n@R_f4$)l6z5ĴjnJ[)U&@JjDJl7)rr!H]m[0AćVM3G6vZ¨uS1Zp{k9(G! #ay76, Ye (mNaˊSSCC#s#a|uHGHr~-;u-My.^0$7'>R9$Ýmx0Z0$ѓ@$;Xw#PyۚN)yuc08K\ݡm8R:{6bCQ`XF !+iЏ]Ftړ K]{R kyNցt^rqyaB IY|?+ ִ`,kgzS#a}T kBDzFj9-z 9xI1Ќ[p1 6"nAU %XYbbL=Y8"[H r>[!b;*cD22,ZP) ԍ! =J.0sNѶBA*8vmʢvn.չ1 Đ 6Wklj "1r~ۚpg{QSL8b da>+^ʰd!a%+67.H dE ogYxu֝Z6\5{e9O9p7O.7.#rY;5/@ts[?hr9VKw|?U  0uM6'4m"Wӝ4Kt-?3{ux5mРv^FJi%)Ӳ'*ǻR ]Gpc[t074b;#jW7Z"$#\3Z: *n~.w憘zۘ #UKX8D 7-hM/Ğ|MCk5oֽ<sC1SdmLe#%Hdd;-)0͑0,cf鋐qozٞN܇2='ﹶ3cpڻ~OW`03 @HfSFK! ЂK^X;wg[Ҙ($)Ycil[i|9-Ύa4ImckT|N#kұ<#N sЮqDsQddRK 0^'WӰ1u+nbi +Cl"ǰx{^ŰݴmZ4%PJNh>O#M4)99-ȱ;E{]#sld;"^6:" B^ xAp1n'ꕶ{& ǼHFop+f.c!3mZHV݌-H_J}wܤHZgx'yxpC# EQ^Oru>MQK8C_yw_Njؿ}@Kݧ{QDO]gЈ7onύB"kYt>4Q\LD.Dq<H4ܞy i}O/Λ.CNO£jqf_>y~av_ [**a8n_6s jePG8;&{(+о3šǺerzEr;fڪwm=ȟgKv;EؑI7m)JX-EZS4=rpHҲKMU^(H:o"?,d܁AnA'g<(r1vL]#Aw˷<6s>da=5(Oj;^'uI5G9Q]8 c